z

Super um

Program SUPER UM predstavlja nadogradnju programa mentalne aritmetike u kojem polaznici uče da rešavaju najsloženije matematičke probleme i to isključivo mentalnim putem ! Zato ovaj program sa pravom možemo nazvati i mentalna matematika. Program ujedno predstavlja najviši nivo znanja u okviru škole mentalne aritmetike. Namenjen je svim polaznicima koji su uspešno savladali mentalnu aritmetiku, ali ga mogu pohadjati i sva druga deca koja nisu prošla predhodne programe ali imaju posebnu sklonost ka prirodnim naukama i matematici. 

Program SUPER UM, pored aritmetike obuhvata i oblast algebre. Cilj programa je da se kod polaznika probudi dodatna ljubav prema matematici i razvije sposobnost rešavanja tematskih zadataka koje nisu obuhvaćene tokom klasičnog obrazovanja. 

Rešavanje kompleksnih matematičkih operacija je isključivo misaonim putem - napamet, bez korišćenja ikakvog pomagala (papira, olovke ili digitrona).

Super um 1

Teme klasične matematičke koje se obradjuju tokom programa su :

- izračunavanje prostih činioca

- stepenovanje brojeva

- korenovanje (kvadratni, kubni, četvrti, peti i šesti koren)

- suma kvadrata

- kvadrat i kub binoma

- proporcija

- jednačine

- razlomci

Super um 2

Oblast zanimljive matematike i praktičnog znanja, koje se obradjuju su :

- konverzija valuta

- računanje vremenskog intervala

- kalendar (određivanje dana u nedelji bilo kog datuma u prošlosti ili budućnosti)

- binarni kodovi

 

Super um 3

Vidimo da je za rešavanje potrebno angažovati pun kapacitet mozga - zato program SUPER UM predstavlja odličan trening za mozak! 

Polaznici programa SUPER UM nesumljivo stiču super veštine, postajući pravi genijalci i šampioni znanja. Zahvaljujući sjajnim uspesima naših učenika, škola Malac Genijalac postala višestruki nosilac titula svetskih i evropskih šampiona. 

Samo u školama Malac Genijalac!

Kontaktirajte nas i saznajte više!


Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!