Abakus

Šta je abakus ?

Za abakus najčešće kažemo da je to drevna istočnjačka računaljka. Međutim abakus nije prava računaljka, jer se na njemu ne računa zapravo, već samo potpomaže računanje koje se izvodi u mislima onog koji abakus upotrebljava. Tako da možemo reći da je abakus mentalna sprava ili sprava kojom se izvodi mentalno računanje. Najpoznatiji abakus je japanski Soroban.


Kako računati na abakusu ?

Kod klasičnog računanja uvek počinjemo sa jedinicama, pa potom deseticama, stotinama, itd… Računanje na abakusu se odvija suprotnim smerom, počev od kolone sa najvišom vrednošću, te se postepeno približava ka jedinicama. Na taj način se razvija prirodnije razumevanje veličine broja i njegovog rasporeda na brojevnoj pravi.
Abakus se sastoji od pravougaonog okvira - rama, koji je razdelnikom podeljen na gornje i donje polje. Kroz razdelnik je paralelno nanizano nekoliko vertikalnih stubaca na kojima se nalaze kuglice, po jedna u gornjem i po četiri u donjem polju. Računanje na abakusu se sprovodi pomeranjem kuglica, koje se smatraju uračunatim kada su pomerene prema razdelniku (gornja kuglica ako je pomerena na dole, donja ako je pomerene na gore). 

Abakus 2

Vrednosti kuglica su odredjene redom po stubcima u smeru od desnog ka levom, odnosno od jedinica ka deseticama, stotinama, itd… U prvom stubcu, kuglica u gornjm polju ima vrednost 5, u drugom 50, u trećem 500. Svaka kuglica iz donjeg polja ima sledeću vrednost: u prvom stupcu 1, u drugom 10, trećem 100. Ovakva struktura abakusa nam omogućava da složene i višecifrene brojeve prikažemo na veoma lak i jednostavan način. Tako broj million na abakusu možemo predstaviti pomoću samo jedne jedine kuglice - donje kuglice u sedmom stupcu. Uočavamo da se svaki broj ma koliko velik bio (pod uslovom da imamo srazmerno velik abakus) možemo lako i jednostavno predstaviti putem odgovarajućeg rasporeda kuglica.

Abakus 3

Zašto je abakus važan?

Iskustvo pokazuje da deca u zemljama u kojima postoji tradicija računanja na abakusu lakše shvataju pojam broja i bolje prihvataju matematiku. Abakus kao popularna računaljka za decu doprinosi demistifikaciji brojeva, koji na taj način postaju konkretniji i opipljiviji.
Zemlje poput Japana, Taivana, Kine ili Koreje uvek se visoko pozicioniraju na globalnim rangiranjima znanja. Kao dobar primer za ovo mogu poslužiti rezultati PISA testova, kojim se vrši međunarodna procena funkcionalnog znanja učenika.

Benefiti korišćenja abakusa

Računanje na abakusu doprinosi snažnoj moždanoj aktivnosti koja dokazano utiče na razvoj kognitivnih potencijala. Na taj način dečija računaljka zapravo postaje važna životna osnova, pomoću koje se obezbedjuje bolji uspeh u školi i priprema za dalja prestižna školovanja. Abakus matematika podstiče niz veština i sposobnosti, poboljšanu pažnju, memoriju i koncentraciju, analitičko mišljenje i dobro pamćenje. Deca koja savladaju računanje na abakusu, imaju veću mogućnost za optimalni razvoj svojih liderskih veština, intelekta i emocionalne inteligencije.

Abakus 4

Nastanak abakusa

Tačno poreklo abakusa nije poznato. Naziv abakus dolazi iz engleskog jezika, koji je preuzeo naziv iz latinskog, a ovaj najverovatnije od starogrčke reči abak što znači ploča ili tabla (za pisanje). Po nekim izvorima poreklo je još starije, te dolazi od feničanske reči za pesak (prašina) kojim su se prvobitne table za pisanje posipale. Pretpostavlja se da su mnoge drevne civilizacije, koristile neku vrstu abakusa, te se njegov nastanak vezuje još za Mesopotamiju i Sumer. Ono što je sigurno, prvobitni abakusi su bile ravne kamene ploče posute peskom na kojima se moglo pisati prstom ili perom, dok su se brojevi označavali uz pomoć kamenčića.

Abakus 5

Abakus predstavlja prvobitnu spravu za računanje, koja se s’pravom može smatrati pretečom današnjih računara. Njegov doprinos obrazovanju i učenju je neprocenjiv. Prisutan od davnina, prenošen je sa generacije na generaciju sve do današnjeg doba, doprinoseći alternativnom sistemu znanja i obrazovanja. Kao pronalazak koji je doprineo razvoju svetske civilizacije, abakus je 2013. godine zvanično upisan u UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

NAUČITE I VI DA RAČUNATE NA ABAKUSU!

Prvi put na srpskom jeziku – knjiga “ Mentalna aritmetika ”, namenjena svima od 7 do 107 godina. Autorka Danica Banzić.