z

Slagalica uma

ŠTA JE SLAGALICA UMA?

Slagalica uma je edukativni program čiji je cilj da podstakne procese izgradnje navika učenja uz otkrivanje osećaja uspeha i napretka u školskim i akademskim izazovima. Da bi se postigao željeni uspeh u školi, neophodan je sveobuhvatan pristup učenju, zato je osmišljen program “Slagalica uma”, koji objedinjuje tehnike i stilove učenja, metode efikasnog
pamćenja, brzog čitanja, razumevanja pročitanog teksta, kritičkog mišljenja i digitalne pismenosti. Pored toga program pruža efikasne alate za upravljanje vremenom i planiranjem aktivnosti, kako bi se na najbolji način uskladile školske obaveze i slobodno vreme. Važan cilj programa je usvajanje različitih metoda i stilova učenja, u skladu sa individualnim
potrebama svakog učesnika. Poznato je da svi ne uče na isti način, zato je važno da polaznici programa usvoje sopstvene tehnike učenja, one koje njima najviše odgovaraju. Zadatak edukatora koji vode program je da pomognu polaznicima da povećaju nivo samodiscipline, kroz stalno praćenje njihovog rada i napretka u cilju da postanu samostalni, zadovoljni i uspešni. Takođe, program važan akcenat stavlja na veštine komunikacije, jer je osim učenja gradiva, važno da polaznici naučeno gradivo nauče da jasno i uspešno prezentuju.

Program “Slagalica uma” će kod dece i mladih podstaći radoznalost, kreativnost, koncentraciju i motivaciju za učenje.

Kroz program “Slagalica uma” polaznici će ovladati veštinama razumevanja i prepoznavanja onoga što je važno i prioritetno i u životu i u poslu. Ostvarivanje navedenog cilja razvija sposobnosti kreativnog mišljenja, kritičkog vrednovanja i samopouzdanja, što doprinosi opštem uspehu u životu i školi.

Slagalica uma 1

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen deci od 10 godina starosti, odnosno starijim osnovcima, počev od 4. razreda, ali kroz svoje posebne modalitete i učenicima viših razreda osnovne škole, srednjoškolcima i studentima. Program je rezultat višegodišnjeg rada nastavnika, psihologa, praktičara, metodičarai naučnika iz oblasti obrazovanja i društvenih nauka.

Slagalica uma 2

ORGANIZACIJA NASTAVE

Program “Slagalica uma” se izvodi jednom nedeljno u trajanju od dva povezana školska časa. Polaznici imaju mogućnost pohađanja dodatne nastave u skladu sa svojim individualnim potrebama. *Za odrasle polaznike nastava se organizuje po drugačijem modelu. 

Program je podeljen na dve godine:

Prva godina (80 redovnih školskih časova)

Sadržaj programa prve godine:

 • metode efektivne organizacije i upravljanja vremenom
 • usvajanje metoda i stilova učenja
 • sticanje radnih navika
 • učenje po konkretnim školskim predmetima
 • korišćenje digitalnih alata u procesu učenja
 • razumevanje pročitanog teksta
 • pisanje sastava, lektire, pisma i planiranje projekta
 • socijalizacija u grupi, odnos pojedinca i grupe
 • podsticanje timskog rada
 • redovno vrednovanje i praćenje napretka
 • nedeljno ponavljanje gradiva

Druga godina (80 redovnih školskih časova) 

Sadržaj programa druge godine:

 • vežbe koncentracije
 • učenje sa razumevanjem
 • pravila genijalnog pamćenja
 • praćenje organizacije učenja polaznika
 • pravila u izradi prezentacija
 • vežbe javnog govora i javne prezentacije
 • razvoj digitalnih veština
 • građenje pozitivne slike o sebi
 • tehnike za oslobađanje od straha, nervoze i nelagodnosti tokom usmene komunikacije
 • tehnike za lakše i brže pamćenje
 • brzo čitanje
 • podsticanje kritičkog mišljenja
 • vežbe za podsticanje kreativnosti
 • redovno vrednovanje i praćenje napretka
 • nedeljno ponavljanje gradiva
SLAGALICA UMA 3

SLAGALICA UMA 4

Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!