Pobedničko učenje

ŠTA JE POBEDNIČKO UČENJE ?

Osnovna karakteristika sadašnjeg vremena su “ promene koje nastaju vrtoglavom brzinom ”. Klasična škola sve vise kasni u svom razvoju za društvenim i tehnološkim promenama. Nova znanja u modernom društvu brzo nastaju, zato je znanje kao vrednost danas na prvom mestu, ispred materijalnih dobara i drugih resursa. Mnogi naučnici ističu da tradicionalna nastava u školama dominantnije razvija levu logičko-racionalnu polovinu mozga kod dece, u odnosu na desnu, kreativno-intuitivnu. To pokazuju i brojni rezultati međunarodnih testova znanja na kojima naši učenici pokazuju znanje ispod proseka, što je posebno izraženo prelaskom učenika iz nižih u više razrede, odnosno iz razredne u predmetnu nastavu.

Rešenje ovih problema obrazovanja jeste primena inovativne i moderne nastave koja će omogućiti skladan unutrašnji razvoj celokupne ličnosti dece i mladih, odnosno koja će svakog učenika dovesti do uspeha i omogućiti mu da bude “ pobednik u učenju ” u skladu sa svojim potencijalima. Ukratko, rešenje je „ Pobjedničko učenje “.

Osnova obrazovno – razvojnog programa „ Pobedničko učenje “ predstavljaju mape uma koje su zapravo kreativna organizacija misli koje deci pomažu da bolje iskoriste neograničenu moć sopstvenog mozga. Pomoću mapa uma, koristeći slova, brojeve, boje, linije i crteže, deca sa lakoćom i uživanjem postižu izuzetne rezultate u učenju i pamćenju. Mape uma funkcionišu kroz mehanizam spontanog asociranja koji se usmerava ka praktičnim potrebama, prvenstveno učenja i pamćenja.

Pobedničko učenje 1

O PROGRAMU

Obrazovno-razvojni program Pobedničko učenje je nastao na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva profesora Branislava Maričića, licenciranog predavača i instruktora Buzan centra iz Velike Britanije. Program se zasniva na inovativnom pristupu nastavi u kojoj polaznik programa aktivno uči i stiče znanja primenjujući raznovrsne inovativne tehnike učenja, čitanja i pamćenja.

Pobedničko učenje se sastoji iz dva dela: Efikasnog i ubrzanog učenja i Brzog čitanja i savršenog pamćenja.

Pobedničko učenje 2

EFIKASNO I UBRZANO UČENJE

Efikasno i ubrzano učenje je predviđeno za decu od 10 godina starosti, odnosno za učenike 4. i 5. razreda osnovne škole, ali i učenike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce i studente. Od izuzetne važnosti je da deca u nižim razredima osnovne škole zavole da uče i da uče lako, efikasno i jednostavno. Takođe, neophodno je da što pre razviju funkcionalno i kreativno razmišljanje i nauče kako da ga upotrebe u cilju sopstvenog razvoja.

Tokom realizacije obrazovnog programa Efikasno i ubrzano učenje polaznici će naučiti:

 • kako da razviju kreativno i funkcionalno razmišljanje,
 • da stvaraju mape uma, mape znanja i baze znanja,
 • da budu koncentrisani dok uče, u školi i kod kuće,
 • da otkriju svoj stil učenja i kako da ga unaprede,
 • da uče sa lakoćom i uživanjem,
 • 12 principa pamćenja,
 • kako da otkrivaju, obeležavaju i zapamte ključne pojmove,
 • kako da se oslobađaju treme prilikom usmenog odgovaranja,
 • cikluse pamćenja, da ne bi zaboravili ono što su naučili,
 • osnovne tehnike brzog čitanja i
 • kako da poboljšaju pamćenje pročitanog teksta.
Pobedničko učenje 3

Pobedničko učenje 4

BRZO ČITANJE I SAVRŠENO PAMĆENJE

Zapanjuje činjenica da od sedmog razreda osnovne škole većina ljudi ne čini ništa kako bi unapredila brzinu i efikasnost svog čitanja. Takođe, veliki broj ljudi, bez obzira na godine starosti, ima problema sa slabom koncentracijom i pamćenjem.

Obrazovni program Brzo čitanje i savršeno pamćenje je predviđen za decu od 12 godina starosti, odnosno učenike viših razreda osnovne škole, srednjoškolce, studente i profesionalce iz različitih oblasti.

Tokom realizacije obrazovnog programa Brzo čitanje i savršeno pamćenje polaznici će naučiti :

 • da čitaju brzinom od 80 do 120 stranica teksta na sat,
 • da poboljšaju stepen razumevanja pročitanog teksta,
 • da poboljšaju pamćenje pročitanog teksta,
 • da brzo pretražuju sadržaj teksta,
 • da brzo iz teksta izdvoje potrebne informacije,
 • koje vrste memorija poseduju i koje su njihove osobine,
 • sedam memorijskih tehnika pamćenja i prisećanja neograničenog broja informacija,
 • kako da informacije prebace iz kratkoročne u dugoročnu memoriju i
  kako da lako i brzo uče strane jezike

Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!