z

Numicon

Numicon 1 - SLIKA PUNA SIRINA

Rano matematičko iskustvo

Matematika je nauka o prirodi, zato upoznavanje sa njom treba početi još od najranijeg detinjstva. Ona je veoma važna jer nam objašnjava prirodne pojave i svet oko nas. Pomoću nje merimo vreme, trajanje noći i dana, smenu godišnjih doba, razdaljinu ili površinu… Da bi deci matematika bila zanimljiva, neophodno je da im na pravi način probudimo i razvijemo interesovanje za nju. Zato je igra najbolji način za upoznavanje i druženje sa matematikom. Numicon je odličan način za to !


Šta je Numicon?

Numicon je numerički didaktički sistem kojim se razvijaju matematičke sposobnosti kod dece. Razvili su ga stručnjaci sa Univerziteta u Oxfordu, a 2015. godine je proglašen za najbolji svetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards - ERA). Numicon pokriva celokupnu oblast brojeva, osnovnih računskih operacija i različitih matematičkih obrazaca.

Elementi su kompaktni te ih deca lako mogu koristiti. Čak i deca sa smanjenim pokretima ga takodje mogu lako koristiti. Materijali su atraktivni i lepi i pogodni su i za kolektivan i za individualan rad. Numicon oblici su jarkih boja i deca ih rado upotrebljavaju.

Numicon 3

Zašto je Numicon uspešan za rad sa decom?

NUMICON je popularan širom sveta, zahvaljujući konceptu u kome se proces učenja i razumevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, slike i igru. Njime se deci na lak i zabavan način :

  • objašnjava pojam broja i osnovne računske operacije
  • nude velike mogućnosti za igru
  • omogućava rad na različitim nivoima znanja
  • razvija sposobnost mentalnog računanja bez upotrebe pomagala
  • podstiče kognitivni razvoj i aktivacija obe moždane hemisfere

Cilj matematike je da trajno razvijemo logičko razmišljanje, jer se vremenom formule i detalji zaborave, a sposobnost logičkog razmišljanja nam ostaje celog života !

Numicon 4

Koja znanja deca usvajaju uz Numicon?

Numicon je odličan didaktički metod kojim se kod najmladje dece razvijaju logičke sposobnosti i na efikasan način objašnjava niz matematičkih pojmova kao što su :

- prosti i složeni brojevi
- parni i neparni brojevi
- komplementi složenih brojeva
- brojevna prava
- dekadni sistem
- geometrijske transformacije

Takodje deca razvijaju matematičko i logičko razmišljanje i stiču sposobnost brzog računanja napamet. Zato Numicon predstavlja odličnu osnovu i uvod u program mentalna aritmetika. Korišćenje Numicon-a umogućava nastavnicima da budu efikasniji i uspešniji u radu sa decom, a deci pruža zanimljive i raznovrstane aktivnosti za učenje matematike.

Numicon 5

Višeslojni pristup u radu (VAK metod)

Numicon poseduje višeslojni pristup u učenju, oslanjajući se na VAK metod. Svesno koristeći različite aktivnosti, usmeravamo decu da uče putem različitih čula (vida, sluha i dodira). 

Vizuelno učenje : uočavanjem elemenata i prepoznavanjem po boji i obliku.
Auditivno učenje : slušanjem instrukcija učitelja i odgovaranjem na pitanje i opisivanjem veza.
Kinestetičko učenje : motoričkim pokretima i osećanjem oblika (dodirom i pomeranjem).


Kome je namenjen Numicon? 

Numicon je namenjen svoj deci od 3 do 5 godina, koja žele da na lak i zabavan način upoznaju svet brojeva i steknu matematičke veštine. Takodje prilagodjen je i radu sa decom sa posebnim potrebama.

Aktivnosti se sprovode u manjim grupama (6 do 8 polaznika) a svakom detetu se obezbedjuje individualni pristup i garantuje uspeh.

Zahvaljujući Numicon-u, deca brže i efikasnije savlađuju osnovne matematičke pojmove i razvijaju ljubav prema matematici. Benefiti rada su vidljivi ne samo prilikom kretanja u školu, već i u starijem uzrastu kada učenici prelaze u više razrede i srednju školu. 

Samo u školama Malac Genijalac!

Kontaktirajte nas i saznajte više!

Numicon 7

Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!