Zašto je škola Malac Genijalac najbolji izbor za decu?

Zašto je škola Malac Genijalac najbolji izbor za decu?

Šta je „Malac genijalac“?

 
Školica “ Malac genijalac „, predstavlja školicu prvog izbora po mišljenju roditelja. Za to je zaslužan program koji se sprovodi u našoj školi, a koji predstavlja najuspešniji program za razvoj dečijih intelektualnih sposobnosti i koji dokazano daje najbolje rezultate. Jedan od najvažnijih razloga našeg uspeha je savremen i efikasan metod koji dolazi iz Japana.

U okviru programa postoji nekoliko faza: pripremna faza, faza upotrebe abakusa i faza vizuelizacije (mentalne aritmetike). Ovog puta zadržaćemo se na PRIPREMNOJ FAZI kao najvažnijoj početnoj fazi namenjenoj najmlađim polaznicima koji još uvek nisu krenuli u školu i najčešće nisu imala dodira sa matematikom i računskim operacijama.

Pripremna faza – škola mentalne aritmetike „Malac genijalac“

Osnovno sredstvo koje se u ovom periodu koristi je školska računaljka, i to ona vrsta računaljke koju većina dece već poznaje (10 nizova sa po 10 kuglica). Tokom početne nastave deci je na raspolaganju prva knjiga u učeničkom setu pod nazivom – UPOZNAJMO BROJEVE. Cilj pripremne faze je da se najmlađi polaznici upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). Otkrivajući matematičke zakonitosti deca na najbolji mogući način otkrivaju svet oko sebe!

Za dete najveću radost predstavlja otkriće zakonomernosti u nekoj igri ili prirodnoj pojavi. Merenje vremena, smena dana i noći ili godišnjih doba pokazuje prirodna pravila po kojima se ove pojave odvijaju. Otkrivanje pravila po kojima priroda i svet oko nas funkcionišu predstavlja veliku spoznaju značajnu za razvoj svakog deteta. Zapravo, iza svih ovih prirodnih zakona i pravila krije se matematika. Matematika je veoma bitna za razvoj deteta i ne sme se dozvoliti da postane bauk detinjstva. Matematika, kao i čitanje i pisanje, treba da postane svakodnevni oblik detetove komunikacije sa ljudima, sa vremenom i prostorom.

Malac Genijalac – za decu koja menjaju svet !
UPIS U TOKU ! 065/6455555
On-line prijava :
www.malacgenijalac.com/online-prijava/

Pretplatite se na naš bilten