Test moždanih hemisfera

Test moždanih hemisfera

Test moždanih hemisfera – Koji ste tip osobe?

Primenite ovaj jednostavni test u kojem Vaša desna strana mozga pokušava da primeti boju, ali Vaša leva strana insistira na čitanju reči.

Ovaj konflikt kombinacija boja i reči aktivira deo mozga koja leži između leve i desne hemisfere, a kojim rešavamo konfliktne probleme i paradokse. Rešavanje konfliktnih mozgalica i paradoksa iziskuje jednak rad obe moždane hemisfere i saradnju u kognitivnim funkcijama koje obično isključuju jedna drugu.

Za osobu koja se može okarakterisati kao logična i analitična se zna da joj je dominantna leva strana mozga, dok intuitivne, brižne i subjektivne osobe rade i razmišljaju pod dominacijom desne strane mozga.

Desna strana mozga

Desna strana mozga je najbolja u ekspresivnom i kreativnom razmišljanju. Najčešće se s ovom stranom mozga povezuju sledeće funkcije:

 • Prepoznavanje ljudskih lica.
 • Motorika
 • Izražavanje osjećaja
 • Muzika
 • Razumevanje emocija
 • Boje
 • Obrada slika
 • Uverenja i verovanja
 • Imaginacija
 • Intuicija
 • Kreativnost
 • Intuitivnost
 • Subjektivnost

Leva strana mozga

Leva strana mozga obrađuje sve zadatke koji imaju veze s logikom i analitičkim razmišljanjem. Leva strana obično bolje upravlja:

 • Jezikom
 • Logikom
 • Kritičkim razmišljanjem
 • Brojevima
 • Rezonovanjem
 • Objektivnošću
 • Analiziranjem
 • Pažnjom
 • Racionalnošću

Ako nam je leva strana mozga dominantna tada se lako izražavamo, jednostavno učimo nove jezike i fraze, lako procesuiramo činjenice, nauku i strategiju. Kod dominantne desne strane emocije su glavni pokretač zajedno s impulsima i kreativnošću.

Najveći problemi nastaju kada se isključivo koristi jedna strana mozga i kada ne razvijamo centre i funkcije koji se nalaze u manje korištenoj strani mozga. Ljudski mozak radi po jednostavnom principu: „ Koristi ga ili će oslabiti “. Zbog toga ga mnogi porede s „ mišićem “ kojeg treba stalno vežbati. Balans i koordinacija rada obe moždane hemisfere bi omogućila puno bolji i produktivniji život svakog ljudskog bića.

Zato, omogućite detetu da na vreme nauči da koristi obe strane mozga i na taj način mu pomozite da se lakše nosi sa svakodnevnim životnim izazovima. Škola mentalne aritmetike, “ Malac Genijalac ” je najbolji izbor za vaše dete.

UPIS JE U TOKU – OBEZBEDITE MESTO ZA SVOJE DETE NA VREME !

MALAC GENIJALAC – ZA DECU KOJA MENJAJU SVET!

Pretplatite se na naš bilten