Sve o Malcu Genijalcu

Sve o Malcu Genijalcu

Novi upis je u toku!

MALAC GENIJALAC JE TU ZBOG BUDUĆNOSTI VAŠE DECE!

Škola MALAC GENIJALAC postoji u 13 država i čini međunarodnu mrežu edukativnih centara iz kojih je do sada izašlo preko 30.000 zadovoljnih polaznika. Ciljevi škole su optimalan razvoj kognitivnih sposobnosti i intelektualnih veština dece počev od njihovog najranijeg životnog doba.

To znači da u našim centrima možete za svoje dete obezbediti višegodišnji razvoj kroz programe koje imamo u ponudi: NUMICON – razvoj predmatematičkih spobnosti najmladje dece, MENTALNA ARITMETIKA revolucionarni program za optimalan razvoj opštih intelektualnih potencijala, SUPER UM – mentalna matematika za one koji posebno vole kraljicu prirodnih nauka i POBEDNIČKO UČENJE kao program koji omogućava da se savladaju dragocene tehnike efikasnog učenja i pamćenja.

NUMICON

Predstavlja numerički didaktički sistem namenjen razvoju predmatematičkih sposobnosti dece od 3 do 5 godina. Razvijen je od strane stručnjaka sa Oxford University, a 2015. godine je proglašen za najbolji svjetski edukativni matematički metod (Education Resources Awards (ERA). Materijali koji se koriste u programu su posebno prilagodjeni najmladjem uzrastu : veoma su praktični, sastavljeni od kvalitetnih materijala, jarkih, veselih boja sa ciljem da se podstiče asocijativno razmišljanje. Numicon predstavlja najbolji način da vaše dete na lak i zabavan način upozna svet brojeva, osnovne računske operacije i logički način mišljanja.

MENTALNA ARITMETIKA

Je bazičan program namenjen deci od 4 do 12 godina, kojim se na revolucionaran način omogućava zdrav razvoj mozga. Zasniva se na upotrebi japanskog abakusa (soroban), čijim korišćenjem se postiže brzo mentalno računanje. Ovim programom omogućava se detetu da aktivira desnu moždanu hemisferu i iskoristi svoj puni potencijal. Korišćenjem obe moždane hemisfere razvija se veći broj sinapsi od kojih direktno zavise ukupne kognitivne sposobnosti. Mentalnom aritmetikom se razvaju važne veštine i sposobnosti kao što su : pažnja, memorija, koncentracija, vizuelizacija, logičko i analitičko razmišljanje. Time se stiče važna životna osnova, koja predstavlja preduslov za dalja prestižna školovanja.

SUPER UM

Predstavlja svojevrstan nastavak i nadogradnju mentalne aritmetike, ali je po svojoj sadržini kompleksniji te ga možemo nazvati mentalna matematika. Poznato je da pristup učenju matematike treba da bude praktičan i da se zasniva na kreativnim i zanimljivim lekcijama. Zato je naš program SUPER UM namenjen svoj deci od 10 do 17 godina koja žele na vreme da kreiraju lepu i ispravnu sliku o matematici. Neka Vaša deca razviju veštine i znanja koja će im značajno koristiti u budućnosti, čime god se budu bavili, jer matematika je svuda oko nas.

POBEDNIČKO UČENJE

Da bismo Vašoj deci omogućili celokupan program u kome će zapravo da nauče kako da brzo i efikasno uče, razvili smo program koji se zasniva na tehnikama slavnog Tonija Buzana. Program je namenjem deci od 10 godina pa naviše, odnosno svima onima od 10 – 110 godina, koji žele da savladaju moderne tehnike učenja i upoznaju se sa neograničenim sposobnostima svog mozga. Osnovu programa predstavlja primena mapa uma pomoću kojih se korišćenjem slova, brojeva, boja, linija i crteža, lako i sa uživanjem postižu izuzetni rezultati u učenju. Postoje dva obrazovna modula, tako pored efikasnog i ubrzanog učenja, postoji i poseban modul brzo čitanje i savršeno pamćenje.

Dragi roditelji, samo ste vi odgovorni za uspeh Vaše dece, zato mislite na vreme!

I na kraju, najvažnije je to što je u našoj školici Malac Genijalac učenje kao igra. Kroz igru i zabavu je deci omogućeno da nauče mnogo toga što će im trebati u budućnosti, jer sva znanja i veštine koja steknu koristiće kroz celi život.

Pažljivo posmatrajte svoje dete kako biste videli u čemu je zaista dobro, a u čemu možda nije, te ga usmeravajte da razvija svoje snage i veštine. Kada razvije svoju snagu, ona će mu pomoći da prevaziđe svoje slabosti.

Kod svih velikih i uspešnih ljudi, bez obzira na to na kom polju su se ostvarili, rano detinjstvo je bilo od presudnog značaja.

Revolucionarne tehnike za razvoj punih intelektualnih kapaciteta svakog deteta! Rad u manjim grupama, časovi vikendom, pozitivna i kreativna atmosfera koja stvara vrednu i odgovornu decu! Neka Vaše dete razvije veštine 21. Veka!

Zakažite besplatno testiranje!

Za decu koja menjaju svet!

Pretplatite se na naš bilten