Razvoj zdravog takmičarskog duha

Razvoj zdravog takmičarskog duha

Razvijanje zdravog takmičarskog duha kod dece je jedan od najzahtevnijih i najdelikatnijih poduhvata u vaspitno-obrazovnom procesu, te, stoga, nije upitan podsticajni efekat takmičenja i sve prednosti koje omogućuju deci da kroz iskustvo nauče kako da se nose sa velikim životnim iskušenjima i razumeju dinamičan odnos trijumfa i poraza.

Istraživanja ukazuju da deca na različite načine reaguju na takmičarsku atmosferu, uvek u zavisnosti od temperamenta, darovitosti i uzrasta. Jako je važno naglasiti da takmičarska nastrojenost nije urođena, već stečena karakteristika. Mnoga deca imaju probleme zbog straha od greške i od toga da neće biti najbolji ili da će izgubiti. Upravo iz tog razloga imaju bojazan da se uključe u bilo koju vrstu takmičenja, prihvate eventualni poraz i odreaguju na adekvatan način. Na roditeljima je, kao i na vaspitačima, da procenjuju dečije individualne mogućnosti, i u skladu sa njima podstaknu kod svakog deteta takmičarski duh.

Decu treba učiti od prvih susreta sa bilo kojom vrstom takmičenja da se kroz nadmetanje sazreva, odrasta, da treba da neguju zdrav takmičarski duh i da pored intelektualnog sazrevanja, samo takmičenje utiče na emocionalno sazrevanje i obezbeđuje čvrste temelje za kasnije životne izazove.

Mnogi će ponosno istaći da se ne takmiče, međutim psiholozi ističu da je takmičenje potpuno prirodno i neizbežno, kao i da se stalno takmičimo – sa drugima ili sami sa sobom, hteli to ili ne. Trebalo bi da svako sebi dozvoli da se oseti takmičarski, jer je, osim što je mentalno zdravo, takođe vrlo korisno i motivišuće. Kako navode psiholozi, a u prilog tome govore i mnogobrojna istraživanja, kroz nadmetanje pojedinac bolje upoznaje samog sebe, lakše se suočava sa izazovima i postavlja sebi više ciljeve.

Kroz različite forme takmičenja, deca usavršavaju svoje sposobnosti, stiču različite veštine i razvijaju kogniciju i koordinaciju. Na taj način, takmičenje podstiče pozitivan intelektualni rast i razvoj i motiviše dete da napreduje i dosegne cilj. Dete kroz takmičenje prepoznaje svoje mogućnosti i ograničenja, dobija podstrek da dobre strane unapređuje i u poređenju sa drugom decom uči da prihvati poraz kao jedan od sastavnih delova procesa usavršavanja. Aktivnim učestvovanjem, dete uči o realnim i nerealnim ciljevima, čime razvija sposobnost samoprocenjivanja i analiziranja okoline.

U našoj školici „Malac Genijalac“, deca se tokom cele godine svakodnevno susreću sa nekom vrstom takmičenja, kroz koje se često nadmeću sa svojim drugarima, ali i sami sa sobom. Cilj ovakve vrste nadmetanja nije da dobijemo pobednika i poraženog, već je najvažniji rad na sebi kroz koji deca sazrevaju, svesna da je takmičenje sastavni deo života i da se na neki način celog života takmičimo, pre svega da bismo postali najbolja verzija samih sebe. Na ovaj način takmičenje postaje vaspitno sredstvo, razlog za donošenje pouka i sticanje iskustva. Usmereno na pravi način, takmičenje kod dece, a kasnije i odraslih osoba, razvija sposobnost brzog donošenja odluka, samokontrole i discipline.

S tim u vezi, naša školica je organizator i učesnik međunarodnih takmičenja, što omogućava našim učenicima učešće na prestižnim svetskim nadmetanjima i Olimpijadama u mentalnoj aritmetici. Na ovaj način deca stiču dragoceno iskustvo i razvijaju zdrav takmičarski duh, što je od izuzetne važnosti za emocionalni razvoj svakog deteta koji se upravo najvećim intenzitetom razvija u periodu od 4-12 godine. Rešavanjem logičkih zadataka deca podstiču svoje moždane vijuge na razvoj i obogaćuju svoje kognitivno iskustvo. Omogućeno im je da u jednoj zdravoj atmosferi pored poboljšavanja intelektualnih vrednosti jačaju samopouzdanje, nezavisnost i samostalnost.

Jedinstvenim programom nastave koji pruža individualni pristup svakom detetu, kod naših učenika podstičemo želju za takmičenjem i motivišemo ih da samostalno uzmu učešće u različitim nadmetanjima. Ovim doprinosimo njihovom razvoju na uravnotežen i pozitivan način, i pružamo svojoj deci šansu da napreduju u ovom svetu i da ga menjaju na bolje.

Sandra Ćuković
master diplomirani defektolog

Pretplatite se na naš bilten