NUMICON - Najbolji metod namenjen ranom intelektualnom razvoju

NUMICON - Najbolji metod namenjen ranom intelektualnom razvoju

Razvoj u uzrastu od treće do pete godine je nešto što je neminovno, dešava se spontano, te je to period koji treba iskoristiti i omogućiti deci da borave u stimulativnoj sredini. U ovom periodu dete spontano i na lak način usvaja znanja i razvija veštine. Kada se senzitivni periodi jave, oni traju određeno vreme i nakon toga zauvek nestaju. Uz adekvatno vođenu i usmerenu igru i aktivnost deca razvijaju: kreativnost, maštu, timski duh, samoinicijativnost, samopouzdanje, inovativnost i ostale veštine koje su  značajne za dalji, odrasli život i za savladavanje prepreka koje su sastavni deo svakodnevnice.

Razvoj u ranom uzrastu nije jednoobrazan, on se sastoji iz mnoštva različitih aspekata kao što su: percepcija - vizuelna i auditivna, emotivni razvoj, kognitivni razvoj i tako dalje. Numicon je didaktički program koji sveobuhvatno podstiče celokupan razvoj potencijala dece kroz matematički pristup. Matematika ima široku primenu, veoma veliki spektar uticaja i razne varijacije, pa shodno tome ona oblast koja ima značajnu ulogu kako u razvoju društva, tako i u razvoju dečijih sposobnosti. Zato je matematičko obrazovanje važno, a možemo reći i nužno za optimalan razvoj dece.

Numicon program je tako osmišljen da deci pre svega približava matematički jezik, odnosno podstiče ih da u svetu koji ih okružuje prepoznaju vrednost, količinu, odnose, oblike, boje i poredak. Međutim, uz Numikon deca ne postaju samo matematički pismena, ona vežbaju pažnju, strpljenje i logiku, uče apstraktne relacije koje su preduslov za praktični život. Najmlađim uzrastima važno je baviti se stimulativnim razvojnim faktorima i obratiti pažnju na kreativna ponašanja dece i na procese koji mogu, mada ne moraju, da dovedu do produkata.

Razvoj vizuelne percepcije i fine motorike je kroz Numicon zagarantovan, jer se kroz naše oblike i materijale, kroz zabavu - slaganjem slagalica i uklapanjem oblika, deca uče prethodno navedenim veštinama, a da pritom, gotovo i nesvesno, usvajaju aritmetičke i geometrijske pojmove, istovremeno stimulišući svoj govorno jezički razvoj kroz imenovanje predmeta, okoline, pojava ali i emocija.

Emotivni razvoj je nešto što ide neodvojivo uz odrastanje i učenje o svetu oko sebe.  Takođe je bitno da imamo u vidu da se do pete godine mozak, odnosno kora velikog mozga, intenzivno razvija. Uz to, psihološki razvoj je vrlo buran, te su ovo dva razloga iz kojih je jako bitno obratiti pažnju na razvoj u ovom periodu. Pored kognitivnih faktora i motivacije, emocije znatno doprinose uspešnosti učenja, što dalje dovodi do većih ostvarenja u okruženju. Deca koja u ovom periodu borave u stimulativnoj sredini, kako kognitivnoj, tako i u okruženju koje izaziva pozitivne emocije, upevaju da savladaju najveći deo ovih razvojnih zadataka dovoljno dobro, imaju mnogo bolji psihološki imunitet i biće otpornija na izazove koje život stavlja pred njih, ma kakvi oni bili.

Numikon učitelji neguju toplu, stimulativnu i motivišuću atmosferu i odnos sa decom. To je okruženje u kojem se deca osećaju sigurno, prihvaćeno, slobodna da misle i istražuju, ukratko -  atmosferu u kojoj se deca ne boje učenja.

Svet je zapravo ispisan matematičkim jezikom, okruženi smo aritmetikom, geometrijom i algebrom, iako to možda na prvi pogled nije očigledno. Deca prvo osvešćuju svoje telo i predstavu o sebi, svoje postojanje i emocije upoređuju sa drugima, najpre roditeljima, zatim i drugarima. Počinju da se pitaju koju količinu ljubavi osećaju, kako će je izmeriti, koji broj poljubaca i lepih reči treba uputiti, zatim šta je više a šta manje, najpre hrane i pića, zatim igračaka i knjiga, prijatelja i ljubavi koje sa njima deli. 

Numikon ima ulogu da podstakne dečiju sposobnost da prepozna oblik i količinu ljubavi koju dete pruža i daje, da osvesti svoje pripadanje.

Dakle, Numikon nije brojanje i matematika, Numikon je didaktičko sredstvo koje gradi ljubav prema pisanju, brojevima i oblicima, a zatim i prema svetu i sebi.

                                                                                                            Zorica Žarkov

Dipl. Specijalni pedagog

Pretplatite se na naš bilten