Nešto novo u Malcu? Program MALAC SVEZNALAC!

Nešto novo u Malcu? Program MALAC SVEZNALAC!

Malac Sveznalac je novelirani i prošireni program škole Malac Genijalac, usklađen sa razvojnim sposobnostima i interesovanjima dece uzrasta od 3 do 6 godina. Osnovni cilj programa je podsticanje radoznalosti, kreativnosti i intelektualnog razvoja najmlađe dece. Metodologija rada se sprovodi kroz igru i zabavne aktivnosti prilagođene dečijem uzrastu. Deca ovog uzrasta su veoma radoznala i imaju izražena interesovanja za stvari i pojave oko sebe. Ono što deca svakodnevno vide, čuju ili opažaju predstavlja osnov tema i oblasti koje obrađuje program – jednom rečju - sveznanje, zato program i nosi takav naziv “Malac Sveznalac“. Pažljivo odabranim temama dete se podstiče da posmatranjem, opažanjem i pamćenjem zadovoljava svoja interesovanja i usvaja nove pojmove. Zadaci su prikazani na zanimljiv način, kroz struktuirane i polustruktuirane crteže, mozgalice, pitalice, slike i grafičke prikaze. Program je plod dugogodišnjeg rada i intezivne prakse u školama Malac Genijalac. Razvijen je u saradnji sa pedagoškim stručnjacima (vaspitačima, pedagozima, psiholozima, defektolozima) iz različitih obrazovnih ustanova širom regiona.

Programom su objedinjeni raznovrsni sadržaji kojima se usvaja znanje u cilju intelektualnog razvoja i pripreme dece za školu. Sadržaji su grupisani u tri oblasti:

Razvoj matematičkih veština

Matematika kao najvažnija prirodna nauka predstavlja posebnu oblast interesovanja naše škole. Dobar metodološki pristup i upotreba efikasnih nastavnih sredstava, kroz numicon oblike i druga zanimljiva sredstva, doprinosi da deca razviju neophodnu ljubavi ka matematici i na najbolji mogući način uđu u svet brojeva i računskih operacija. Ovaj segment programa sadrži zadatke pomoću kojih će dete steći znanje o odnosima u prostoru, relaciji među predmetima (suprotnostima i veličinama) geometrijskim oblicima, skupovima i nizovima, pisanju brojeva, brojanju i računanju. Cilj je da se kod dece razvije logičko i analitičko razmišljanje i steknu osnovna matematička znanja i sposobnosti. Takođe po završetku ovog segmenta dete će u potpunosti savladati računske operacije sabiranja i oduzimanja.

Upoznavanje sredine i sveta oko nas

Svet koji nas okružuje predstavlja nepresušan izvor informacija i pitanja na koje treba dati tačne odgovore. Ko sam ja? Šta ja to vidim Zašto je to tako i kako prirodne pojave funkcionišu? Na ova i mnoga druga pitanja, dajemo metodički primerena, jasna i sažeta objašnjenja. Želimo da deca steknu neophodna znanja o živoj i neživoj prirodi i njihovoj međusobnoj povezanosti, orjentaciji u prostoru i vremenu, kulturi življenja i odnosu sa drugim bićima u svom okruženju. Cilj je da deca razviju svest o sebi, svetu koji ih okružuje i svojoj pripadnosti u njemu. Tokom ovog segmenta obrađuju se pojmovi i teme iz kosmologije (planete i zvezde), životne sredine (kontinenti i pojave vezane za sunce, vodu, vazduh i zemljište), živog sveta (životinje i biljke) , uloge čoveka, zaštite životne sredine…

Slova i razvoj govora

U ovom segmentu programa bavimo se osnovama maternjeg jezika. U početku je težište na grafomotoričkim vežbama radi razvijanja fine motorike i fonološke svesti kroz prepoznavanjem slova u rečima. Dalje nastojimo da kod dece razvijemo glasovnu kulturu kroz bogaćenje rečnika, verbalno izražavanje i pričanje. Važan cilj prve faze ovog dela programa je da naučimo polaznike da prepoznaju sva slova azbuke i da razlikuju izgovoren glas i napisano slovo, reč i rečenicu. U daljem delu programa, (drugi nivo), deca će stečena znanja pretočiti u praktične veštine pisanja i čitanja. Ovaj nivo pored razrade grafomotorike slova, obuhvata i pisanje reči, konstrukciju rečenica, čitanje i zanimljivu gramatiku. Po završetku čitavog segmenta, dete će će biti osposobljeno da samostalno piše, vlada osnovnom tehnikom čitanja i razume ono što pročita, kao i da primenjuje osnovna pravopisna pravila i razlikuje promenljive vrste reči.

Sve teme i zadaci koje obrađuje program Malac Sveznalac su bliski dečijem svetu i iskustvu. Kroz njih se podstiče kreativnost, razvijaju važne kognitivne veštine i stiče samopouzdanje neophodno da bi deca spremno dočekala nove obaveze koje ih očekuju u školi.

Program Malac Sveznalac je podeljen u dva nivoa: nivo za decu od 3,5 do 5 godina i drugi nivo za decu od 5 do 6 godina. Nastava se održava jedanput nedeljno u bloku od 3 x 30 min (sa pauzama od 10 min ukupno trajanje oko 2h). Grupe su male i ograničene sa individualnim pristupom svakom detetu. Propušteni časovi se nadoknađuju. Za svakog polaznika je obezbeđen učenički set koji čine 3 knjige: Upoznajmo brojeve, Malac Sveznalac i Malac Slovarac)

Pretplatite se na naš bilten