fbpx

Mentalna aritmetika

U školi Malac Genijalac primenjuje se originalni HIKARI program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvetljavanja) naših mentalnih kapaciteta. Program poseduje jedinstveni metod poreklom iz Japana, kolevke mentalne aritmetike. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban) Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko).

  • TBDP (Total Brain Development Program) predstavlja sistem celokupnog moždanog razvoja kojim se podstiče aktivacija obe moždane hemisfere u ranim fazama života. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz mentalnih sposobnosti kao što su memorija, inteligencija, koncentracija, mašta…
  • VAK metoda (Vizuelno – Auditivno – Kinestetička) je metod koji se razvio na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumeva uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir) u proces učenja. Ova tehnika mogla bi se opisati i kao Vizuelni – vidim to što mi govoriš; Auditivni – zvuči mi dobro; Kinestetički (telesni) – pokaži mi kako da uradim. Naučna istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih veza u mozgu. Takvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimum jer se primljene informacije prenose sa jedne na drugu hemisferu mozga čime se aktivira ceo moždani potencijal.

Program je namenjen deci, uzrasta od 4. do 12. godine (završno 14), jer se u tom periodu dečiji mozak najdinamičnije razvija. Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6-12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

Cilj programa je da dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ Malac Genijalac ”. Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obe moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju da obavljaju komplikovane računske operacije kao što su 235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 = … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za samo par sekundi! Ovu sposobnost Malac Genijalac zadržava zauvek, posedujući je tokom čitavog života.

Pripremna faza – POJAM I KOMPLEMENTI BROJEVA OD 1 DO 100

Početna faza se primenjuje za najmlađe polaznike. Cilj pripremne faze jeste da se najmlađi polaznici upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom period deca još uvek ne koriste abakus, već se koristi klasična školska računaljka koja poseduje 10 nizova sa po 10 kuglica.

Prva faza – UPOTREBA SOROBANA (ABAKUSA)

Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se upotrebljava soroban (算盤 , abakus), drevna japanska računaljka, poznata kao preteča današnjih računara. Deca, finom motorikom, pomoću po dva prsta leve i desne ruke pomeraju kuglice abakusa, čime, zapravo, izvode konkretne računske operacije   (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje).

U ovoj fazi težište učenja je na finoj motorici i čulnim nadražajima (dodir, vid i sluh). Učeći na abakusu, deca aktiviraju svoja čula jer vremenom počinju da vizuelizuju kuglice koje vide (vizuelno), prateći reči učitelja (slušanje) da bi preduzeli konkretnu radnju, te pomeranjem kuglica abakusa (dodir) dobili tačan odgovor. Tokom opisanog postupka odigrava se intenzivni moždani proces. Dečiji prstići su stalno u pokretu dodirujući kuglice, čime se aktiviraju taktilni nadražaji koji deluju u mozgu, značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Pošto se računske operacije izvode prstima obe ruke, dolazi do aktiviranja obe moždane hemisfere, što dovodi do povećanja kognitivnih kapaciteta dece. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Druga faza – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike (暗算, jap. Anzan) počinje tokom viših nivoa na kojima se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa i deca uče da računaju napamet, zamišljajući abakus i računske operacije na njemu. Priliko ovakvog računanja, može se primetiti da deca i dalje pomeraju prste kao da su im abakusi i dalje u rukama. Međutim, oni su savladali posebne “ kompjuterske veštine ” (multi-tasking).  Ovu sposobnost deca su razvila zahvaljujući desnoj hemisferi mozga, odgovornoj za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Ove kognitivne radnje izvode se kroz igru, zabavne zadatke i obaveznu relaksaciju. Razvojem ovih važnih sposobnosti u ranom periodu, dete će obezbediti kvalitetniji pristup životu i efikasno se pripremiti za kasnije najzahtevnije poslovne i emotivne izazove.

Škola mentalne aritmetike “ Malac Genijalac ” ne pruža samo mogućnost da se poboljšaju matematičke sposobnosti deteta. Naš program nije posebna škola matematike ili njena zamena. On ne pruža samo mogućnost da se poboljšaju matematičke sposobnosti deteta, već on pozitivno utiče na razvoj razmišljanja i podstiče niz veština i sposobnosti koje su detetu potrebne u životu. Poboljšava se način na koji dete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rešava probleme…

Polaznici škole Malac Genijalac, naročito razvijaju sledeće veštine i sposobnosti :

  • brzo računanje
  • izuzetna koncentracija i pažnja
  • odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost
  • fotografsko pamćenje
  • analitičko i logičko razmišljenje
  • razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije
  • razvijena čula vida, sluha i dodira
  • povećanu kreativnost, poboljšanu maštu i sposobnost vizuelizacije

For more visit: The League of Japan Abacus Associations