z

Malac Sveznalac

Slika puna širina

Program za najranije životno doba

Najraniji period života predstavlja i najvažniji period u sazrevanju i razvoju dečije ličnosti. Rana životna iskustva mogu presudno uticati na intelektualni razvoj deteta. Zato je važno da u ovom periodu dete ima optimalan razvoj kako bi na maksimalan način razvilo i iskoristilo svoje mentalne kapacitete. Kao što znamo, deca ovog uzrasta su veoma radoznala i imaju izražena interesovanja za stvari i pojave oko sebe. Ono što deca svakodnevno vide, čuju ili opažaju predstavlja osnov tema i oblasti koje obrađuje program Malac sveznalac – a to je sveznanje!


Šta je Malac sveznalac?

Malac sveznalac je program koji ima za cilj da podstiakne radoznalost, kreativnost i intelektualni razvoj najmlađe dece. Pažljivo odabranim temama dete se podstiče da posmatranjem, opažanjem i pamćenjem zadovoljava svoja interesovanja i usvaja nove pojmove. Predmet dečijeg interesovanja su prirodne pojave i svet koji ga okružuje. Takođe intelektualni razvoj je nemoguć bez razvoja matematičkih i jezičkih sposobnosti. Zato su upravo tim važnim temama bavimo u programu Malac sveznalac.

Naslovna 1 segment

Kako se program sprovodi?

Metodologija rada se sprovodi kroz igru i zabavne aktivnosti prilagođene dečijem uzrastu Zadaci su prikazani na zanimljiv način, kroz struktuirane i polustruktuirane crteže, mozgalice, pitalice, slike i grafičke prikaze. Sve teme i zadaci koje obrađuje program Malac Sveznalac su bliski dečijem svetu i iskustvu. Kroz njih se podstiče kreativnost, razvijaju važne kognitivne veštine i stiče samopouzdanje neophodno da bi deca spremno dočekala nove obaveze koje ih očekuju u školi.

Malac Svetnalac blok 2

Koja znanja deca usvajaju?

Razvoj matematičkih veština

Matematika kao najvažnija prirodna nauka predstavlja posebnu oblast interesovanja naše škole. Dobar metodološki pristup i upotreba efikasnih nastavnih sredstava, kroz numicon oblike i druga zanimljiva sredstva, doprinosi da deca steknu neophodnu ljubavi ka matematici i razviju logičko i analitičko razmišljanje.

Ovaj segment programa sadrži sledeće teme:

 • odnosi u prostoru;
 • relacije među predmetima (suprotnostima i veličinama);
 • geometrijski oblici;
 • skupovi i nizovi;
 • pisanje brojeva;
 • brojanje;
 • računanje.
Malac sveznalac blok 5

Upoznavanje sredine i sveta oko nas

Ko sam ja? Šta ja to vidim? Zašto je to tako i kako prirodne pojave funkcionišu? Na ova i mnoga druga pitanja, dajemo metodički primerena, jasna i sažeta objašnjenja. Cilj je da deca steknu neophodna znanja o živoj i neživoj prirodi i njihovoj međusobnoj povezanosti, orjentaciji u prostoru i vremenu, kulturi življenja i odnosu sa drugim bićima u svom okruženju.

Tokom ovog segmenta obrađuju se sledeće teme :

 • kosmologija (planete i zvezde);
 • životna sredina;
 • prirodne pojave vezane za sunce, vodu, vazduh i zemljište;
 • kontinenti i zemlje sveta;
 • živi svet (životinje i biljke);
 • uloga čoveka;
 • zaštita životne sredine.
Malac sveznalac blok 6

Slova i razvoj govora

U ovom segmentu bavimo se osnovama jezika. Prvo težište je na grafomotoričkim vežbama radi razvijanja fine motorike i fonološke svesti kroz prepoznavanje slova u rečima, da bi potom razvijali glasovnu kulturu bogaćenjem rečnika, kroz razgovore i pričanje. Konačni cilj je da se dete osposobi da samostalno piše, vlada osnovnom tehnikom čitanja i razume ono što pročita.

Teme ovog segmeta su:

 • prepoznavanje slova;
 • razlikovanje glasa i slova;
 • razrade grafomotorike;
 • pisanje slova i reči;
 • konstrukcija rečenica;
 • čitanje;
 • zanimljiva gramatika;
Malac sveznalac blok 7

Kome je program namenjen?

Program je usklađen sa razvojnim sposobnostima i interesovanjima dece uzrasta od 4 do 6 godina. Plod je dugogodišnjeg rada i intenzivne prakse u školama Malac Genijalac. Razvijen je u saradnji sa pedagoškim stručnjacima (vaspitačima, pedagozima, psiholozima, defektolozima) iz različitih obrazovnih ustanova širom regiona.


Organizacija nastave

Program Malac Sveznalac je podeljen u dva nivoa:

 • I nivo (deca od 3,5 do 5 godina);
 • II nivo (deca od 5 do 6 godina).

Nastava se održava jedanput nedeljno u bloku od 3 x 30 min. (sa 2 pauze od 10 min ukupno trajanje oko 2h). Grupe su male i ograničene sa individualnim pristupom svakom detetu. Propušteni časovi se nadoknađuju.

Za svakog polaznika je obezbeđen učenički set koji čine 3 knjige: Upoznajmo brojeve, Malac Sveznalac i Malac Slovarac.

Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!