z

HIKARI program

Škola Malac Genijalac primenjuje originalni HIKARI  program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i buđenja (osvetljavanja) mentalnih kapaciteta. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban).


Na čemu se zasniva program ?

Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko).

TBDP (Total Brain Development Program) je sistem celokupnog moždanog razvoja, podsticanjem aktivacije obe moždane hemisfere u ranim fazama života.

VAK metoda (Vizuelno – Auditivno – Kinestetička) predstavlja uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir) u proces učenja. Ova tehnika mogla bi se opisati i kao vidim – čujem – osećam. Istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula, čime se aktivira najveći broj neuronskih veza u mozgu. Takvim učenjem proces pamćenja dostiže maksimum jer se primljene informacije prenose sa jedne na drugu hemisferu mozga aktivirajući celokupan moždani potencijal.

Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama, kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Hikari 2

Faze programa:

Prva faza – UPOTREBA SOROBANA (ABAKUSA)
Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se upotrebljava računaljka abakus. Računanje se sprovodi pomeranjem kuglica, pomoću prstiju leve i desne ruke. Težište je na finoj motorici i intenzivnim čulnim nadražajima (vid, sluh, dodir). Deca najpre posmatraju ono što im nastavnik pokazuje i slušaju uputstva, da bi zatim sama preduzela konkretnu radnju. Ovakavim metodom se pokreće intenzivni moždani proces, jer su prstići neprestano u pokretu dodirujući kuglice. Time se aktiviraju taktilni nadražaji koji dalje stimulišu centre u mozgu stvarajući nove neuronske veze (sinapse). Korišćenjem prstiju obe ruke, istovremeno se aktiviraju obe moždane hemisfere i povećava kognitivni kapacitet. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Hikari 3

Druga faza – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike (暗算, jap. Anzan) počinje tokom viših nivoa na kojima se prestaje sa fizičkom upotrebom abakusa. Sada deca počinju da računaju napamet, zamišljajući abakus u sopstvenoj glavi. Posmatrajući, često možemo da vidimo kako i dalje pomeraju prste kao da koriste pravi abakus. Sposobnost vizuelizacije abakusa deca su razvila zahvaljujući aktivaciji desne hemisferi mozga, odgovornoj za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Jednom kada se ova sposobnost razvije moguće je dalje uvežbavati sve brže i komplikovanije računske operacije, dok se dečiji mozak počinje ponašati poput pravog super računara.

Hikari 4

Koliko traje program mentalne aritmetike?

Program ima dva nivoa (osnovni i napredni). Učenik prelazi na napredni nivo, pošto uspešno završi osnovni nivo. Svaki nivo traje po deset meseci i prati školsku godinu (septembar – jun) odnosno 40 nedelja (120 časova). Za decu koja završe oba nivoa mentalne aritmetike, postoji i treći nivo, poseban program mentalne matematike – Super um.

Kada se održava nastava?

Redovna nastava se održava jedanput nedeljno (radnim danima ili vikendom) u trajanju od 3 vezana časa (3 x 45 min) sa kratkim pauzama između časova.
Radnim danima se održava individualna nastava radi nadoknade propuštenih časova. Takođe, radnim danima se održava dopunska nastava za decu kojoj je potreban dopunski rad da bi ispratila program, odnosno dodatna nastava za decu koja brže napreduju pa ih spremamo za takmičenja u Mentalnoj aritmetici.

Koliko obično ima dece u jednoj grupi?

Program je pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Nastava se praktikuje u malim grupama (6 do 12 polaznika). Program je prilagođen starosnim uzrastima, te grupe formiraju prema uzrastu deteta (najmladji polaznici, predškolska, mladja školska, srednja školska…)
Nastava se sprovodi kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.


Upis je u toku!

Posetite nas na najbližoj lokaciji i uverite se u kvalitet nastave,
koji Vam pruža jedina škola mentalne aritmetike u Evropi!