Da li ste se ikad zapitali da li Vašom ličnošću dominira leva strana mozga, pa ste analitični i matematički precizni ili desna te ste umetnički tip skloni vizuelnom pogledu na svet? Da li je ovako razlikovanje tipova ljudi uopšte moguće napraviti? Nauka na ovo pitanje daje potvrdan odgovor. Moždane uloge su podeljene tako da se desna polovina dominantno bavi intuitivnim stvarima, poput mašte, kreativnosti, poimanja celine, boja, slika, muzike, ritma, kretanja… Leva polovina je logičko-racionalna i bavi se digitalnim informacijama, simbolima, matematikom, jezikom, analizom, logikom, poimanjem vremena…

Testirajte sebe i saznajte koja vaša moždana hemisfera je dominantna.