Škola malac genijalac


Organizacija nastave

Cilj naše škole je da svako dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ bolja verzija sebe ”. Zdrav mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, programom zasnovanim na tri ključne stvari : računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Nastavni program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama ( 6 do 12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi. Takođe polaznicima su na raspolaganju i naši posebni internet portali i aplikacije, kojima mogu da rade domaći rad i vežbaju kod kuće.

Grupe

Program je prilagodjen uzrastima, te postoje sledeće starosne grupe :

 • Predškolska ( od 4 do 6 godina )
 • Mlađa školska( prvi i drugi razred )
 • Srednja školska ( treći i četvrti razred )
 • Starija školska ( peti i šesti razred )

Nastava – nivoi i trajanje

 • Program se sastoji od 2 nivoa ( OSNOVNI i NAPREDNI )
 • Svaki nivo traje po 10 meseci ( 120 časova )
 • Nastava prati klasičnu školsku godinu (septembar – jun)
 • Nastava se održava jednom nedeljno ( vikendom po 3 vezana časa )
 • Na kraju svakog nivoa polaže se test i dobija se sertifikat o završenom nivou
 • Da bi dete moglo da počne obuku mora da poznaje brojeve od 0 do 9, da razume njihovo značenje i da bude u stanju da ih napiše.
 • Za mlađu decu organizujemo PRIPREMNI KURS u trajanju od 2 meseca.

Naš tim

Tim škole “Malac Genijalac” čine isključivo stručnjaci koji poseduju adekvatno znanje iz oblasti psihologije, pedagogije, defektologije i srodnih disciplina koji su prošli međunarodnu obuku i sertifikovani su kao Master učitelji mentalne aritmetike. To su mladi i ambiciozni ljudi koji  neophodno iskustvo i proveren senzibilitet za rad sa decom.