Abakus i razvoj dečijih sposobnosti i inteligencije

Dok su deca mala, dok se još razvijaju, odgovornost roditelja je da im pruži najbolje uslove za razvoj i da se učini za dete i njegovu dobrobit sve što je u njihovoj moći. Roditelji su svesni toga, i često su u dilemi – koja je to najbolja stvar koju možemo učiniti za budućnost naše dece? Možemo im kupiti sve što požele, obući ih lepo, voditi na letovanja, slaviti im rođendane u modernim igraonicama, kupovati najnovije igračke, što didaktičke, što ove druge, i deca će u tom momentu biti srećna. Ali, da li je to dugoročno?

Naša odgovornost je da mislimo na njihovu budućnost, da ih pripremino za život i da ih osposobimo – da ih učinimo uspešnim, samostalnim i srećnim ljudima. Da bismo to postigli, moramo razviti sve njihove potencijale, moramo im omogućiti da razviju svoje kapacitete do maksimuma. Jedan od načina je školica Malac genijalac, gde se uz pomoć abakusa i vizualizacije istog postiže razvoj dečijih mentalnih i kognitivnih sposobnosti, ali i razvijaju pozitivne osobine, kao što je samopoštovanje i samopouzdanje, prihvatanje drugih i sebe u odnosu na druge.

Roditelji često imaju mnoga pitanja u vezi sa programom i u vezi sa tim da li će njihovo dete moći da postigne ono što se u školici radi. Najčešća pitanja su:

Da li je teško računati na abakusu?

Odgovor je vrlo jednostavan – NE. Rad na abakusu je vrlo jednostavan, uz nekoliko pravila vezanih za pokrete i nekoliko formula koje su vrlo lake za učenje i prilagođene su čak i najmlađem uzrastu. Deca brzo i lako savladaju osnovne principe. Rad na abakusu se sastoji prvo od prostog pomeranja kuglica, jednostavnog dodavanja i oduzimanja, preko laganih fomula za kompleksnije zadatke,  do savladavanja osnovnih principa kada se stiče uslov i za rad težih zadataka. Vežba i koninuiran rad je neophodan, ali to je potrebno za svaku veštinu koju želimo da savladamo, tako da to ne bi trebalo da predstavlja problem i ometajući faktor. Deca se kroz vrlo zanimljive i aktraktivne pričice uvode u formule koje su potrebne za rad na abakusu, te ona kroz igru uče i vežbaju svoje mentalne funkcije. Na ovaj način ne samo da uče osnove rada na abakusu već, i stvaraju pozitivan odnos prema učenju.

Od kog uzrasta deca mogu da krenu sa “igranjem” na abakusu?

Program je namenjen deci od 4. godine, međutim potreno je da dete ima razvijen pojam broja. Već na tom uzrastu, uz pripremni period u sklopu kojeg će savladati pisanje i čitanje brojeva, deca su sposobna da urade jednostavne računske operacije na abakusu, i ne samo to, već i da ga zamisle i da mentalno izračunaju niz on nekoliko brojeva direktnim sabiranjem i douzimanjem.

Da li je abakus sam po sebi dovoljan za razvoj intelektualnih veština deteta?

Abakus je spravica koja će dosta pomoći u razvoju fine motorike, koja je usko povezana sa mišljenjem, govorom i razumevanjem. Rad na abakusu će razviti i pojam o broju na veći nivo, razviće pojam sabiranja i oduzimanja,  veće-manje, pomoći će u razvoju logike i analitike. Ali, samo rad na abakusu, bez njegove vizualizacije ne daje rezultate koje želimo. Da bismo izvukli detetov maksimum i da bismo podstaknuli moždane funkcije u obe hemisfere, potrebno je da abakus zamislimo, da ga vizualizujemo, i da na njemu, napamet, dodamo ili oduzmemo određeni broj. U zavisnosti od uzrasta i mentlnih kapaciteta deteta, to se postiže na različitim nivoima, odnosno dete se uči da zamišlja veći ili manji niz, sa jednostavnijom ili kompleksnijom kombinacijom brojeva.

Da li odrasli mogu da se prijave na program?

Program je namenjen deci od 4 do 12 godina. Međutim, i odrasli bi često voleli da nauče pravila rada na abakusu. To mogu učiniti uz knjigu “Mentalna Aritmetika” Danice Banzić pomoću koje će jednostavno savladati osnovne principe računanja.

Zorica Žarkov
Master učitelj mentalne aritmetike

UPIS U TOKU!

MALAC GENIJALAC – ZA DECU KOJA MENJAJU SVET!

www.malacgenijalac.com