Škola Mentalne aritmetike “ Malac Genijalac ” temelji se na TBDP programu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko).

  • TBDP program (Total Brain Development Program) predstavlja sistem celokupnog moždanog razvoja kojim se podstiče aktivacija obe moždane hemisfere u ranim fazama njenog razvoja. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz mentalnih sposobnosti kao što su memorija, inteligencija, koncentracija, mašta…
  • VAK metoda (Vizualno Auditivno Kinestetička) predstavlja metod učenja koji se razvio na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumeva uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir). Ova tehnika mogla bi se opisati i kao Vizuelni – vidim što hoćeš reći; Auditivni – ovo mi zvuči dobro; Kinestetički (telesni) – pokaži mi kako to da uradim. Istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih puteva u mozgu. Ovakvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimalan potencijal jer se informacije prenose sa jedne na drugu moždanu hemisferu čime se aktivira ceo mozak.

Naš program predstavlja jedinstveni program u Srbiji, koji potiče iz Istočne Azije i dugi niz godina je u širokoj upotrebi u više od 50 zemalja širom sveta. Program je posvećen deci, jer je dokazano da se dečji mozak najviše razvija u periodu od 4. do 12. godine života. U tom periodu, moždane hemisfere su najaktivnije, a dečji mozak prosto upija informacije. Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6 -12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

Cilj programa je da dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ Malac Genijalac ”. Razvijajući sopstveni mozak, deca povećavaju sopstveni intelekt i emocionalnu inteligenciju! Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, programom zasnovanim na tri ključne stvari : računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

Program se sastoji iz dve faze

1.UPOTREBA ABAKUSA

Abakus faza podrazumeva početne nivoe, na kojima deca uče kako da koriste posebnu računaljku – abakus. Abakus je drevna računaljka koja poseduje posebnu strukturu sastavljenu od više stubaca kuglica, pri čemu svaki stubac ima svoju određenu vrednost. Upotrebom računaljke deca se podučavaju kako da prikazuju određene brojeve, a potom i da pomeranjem kuglica izvode različite aritmetičke operacije (sabiranje, oduzimanje).

U ovoj fazi težište učenja je na motoričkom pristupu i korišćenju čulnih nadražaja (dodir, vizuelno opažanje i čulo sluha). Edukacijom se aktivira više čula, jer deca počinju da vizuelizuju kuglice koje vide ispred sebe (vizuelno), prateći reči predavača (slušanje) da bi preduzeli konkretnu radnju i pomeranjem kuglica (dodir) dobili tačan odgovor. Tokom opisanog postupka odigrava se intenzivni moždani proces. Dečiji prstići su stalno u pokretu, dodirujući abakus kuglice, čime se intenziviraju taktilni nadražaji koji deluju u mozgu značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije se izvode prstima obe ruke, što je veoma značajno je se na taj način aktiviraju obe (leva i desna) hemisfera mozga. Time se povećava mentalni i intelektualni kapacitet kod dece. Zato se sa pravom može reći da su logičke operacije koje deca obavljaju na abakusu prava moždana gimnastika, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

Na višim nivoima, kad su deca već dobro upoznata s abakusom, prelazimo na viši nivo.

2. MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike podrazumeva više nivoe na kojima deca uče da računaju napamet, zamišljajući abakus. Naime u ovoj fazi prestaje se sa fizičkom upotrebom abakusa, tako da ga deca sada vizuelizuju, a same kuglice i računske operacije zamišljaju mentalno. Stvaranjem mentalne slike u glavi, u zavisnosti od nivoa i sposobnosti, deca mogu vizuelizovati do 10 abakusa, time istovremeno obavljajući 10 različitih matematičkih operacija! Pri misaonom računanju, deca i dalje pomeraju prste kao da su im u rukama računaljke abakus. Ovo predstavlja fazu kada su deca savladala posebne “ kompjuterske veštine ” (multi-tasking), odnosno kada su naučila da uposle i upotrebljavaju desnu hemisferu mozga koja je odgovorna za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Naravno komplikovane moždane operacije izvode se kroz igru, zabavne zadatke i obaveznu relaksaciju. Razvoj navedene moždane veštine, u najoptimalnijem periodu razvoja, obezbeđuje detetu lakši životni pristup kvalitetno ga pripremajući za najzahtevnije poslovne i emotivne izazove.