PROGRAM

U školi Malac Genijalac primenjuje se originalni HIKARI program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i simbolizuje proces učenja i budjenja (osvetljavanja) naših mentalnih kapaciteta. Program poseduje jedinstveni metod poreklom iz Japana, kolevke mentalne aritmetike. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus (算盤 jap. Soroban) Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko).

  • TBDP (Total Brain Development Program) predstavlja sistem celokupnog moždanog razvoja kojim se podstiče aktivacija obe moždane hemisfere u ranim fazama života. Kao rezultat te aktivacije poboljšava se niz mentalnih sposobnosti kao što su memorija, inteligencija, koncentracija, mašta…

 

  • VAK metoda (Vizuelno – Auditivno – Kinestetička) je metod koji se razvio na osnovama neurolingvističkog programiranja (NLP) i podrazumeva uključivanje tri čula (vid, sluh, dodir) u proces učenja. Ova tehnika mogla bi se opisati i kao Vizuelni – vidim to što mi govoriš; Auditivni – zvuči mi dobro; Kinestetički (telesni) – pokaži mi kako da uradim. Naučna istraživanja su pokazala da se najbolji rezultati postižu, kada se u procesu učenja informacije primaju putem različitih čula jer se na taj način aktivira najveći broj neuronskih veza u mozgu. Takvim učenjem proces pamćenja dostiže svoj maksimum jer se primljene informacije prenose sa jedne na drugu hemisferu mozga čime se aktivira ceo moždani potencijal.

 

Program je namenjen deci, uzrasta od 4. do 12. godine (završno 14), jer se u tom periodu dečiji mozak se najdinamičnije razvija. Program je fleksibilno i pažljivo osmišljen uzimajući u obzir individualne potrebe svakog deteta. Učenje se praktikuje u malim grupama (6-12 polaznika), kroz zabavne aktivnosti, različite igre i takmičenja, pri čemu je najvažnija opuštajuća i kreativna atmosfera i pozitivni emocionalni odnosi.

Cilj programa je da dete maksimalno probudi svoje mentalne kapacitete i postane “ Malac Genijalac ”. Mentalni razvoj se postiže na zabavan i razigran način, radom zasnovanim na tri ključne stvari : računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obe moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju da obavljaju komplikovane računske operacije kao što su 235 + 64 + 361 – 97 + 196 – 98 = … bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za samo par sekundi! Ovu sposobnost Malac Genijalac zadržava zauvek, posedujući je tokom čitavog života.

Program se sastoji iz dve faze

Pripremna faza – POJAM I KOMPLEMENTI BROJEVA OD 1 DO 100

 

Početna faza koja se primenjuje za najmladje polaznike. Cilj ove pripremne faze je da se najmladji polaznici upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). U ovom period deca još uvek ne koriste abakus, već se koristi klasična školska računaljka koja poseduje 10 nizova sa po 10 kuglica.

FAZA 1. – UPOTREBA SOROBANA (ABAKUSA)

Abakus faza traje tokom početnih nivoa, na kojima se uči upotreba posebne japanske računaljke – Sorobana (算盤 , abakus). Nakon što savladaju prikazivanje brojeva, deca uče da pomeranjem kuglica na abakusu izvode računske operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje).

U ovoj fazi težište učenja je na finoj motorici i čulnim nadražajima (dodir, vid i sluh). Učeći na abakusu, deca aktiviraju svoja čula jer vremenom počinju da vizuelizuju kuglice koje vide (vizuelno), prateći reči učitelja (slušanje) da bi preduzeli konkretnu radnju te pomeranjem kuglica abakusa (dodir) dobili tačan odgovor. Tokom opisanog postupka odigrava se intenzivni moždani proces. Dečiji prstići su stalno u pokretu, dodirujući kuglice abakusa, aktiviraju se taktilni nadražaji koji deluju u mozgu značajno povećavajući broj neuronskih veza (sinapsi). Računske operacije se izvode prstima obe ruke, čime se aktiviraju obe (leva i desna) hemisfera mozga što dovodi do povećanja kognitivnih kapaciteta dece. Zato se sa pravom može reći da logičke operacije na abakusu predstavljaju pravu moždanu gimnastiku, nešto poput čučnjeva ili sklekova za mozak!

FAZA 2. – MENTALNA ARITMETIKA I VIZUELIZACIJA

Faza mentalne aritmetike (暗算, jap. Anzan) počinje tokom viših nivoa na kojima deca uče da računaju napamet, zamišljajući abakus u svojoj glavi. Prestaje se sa fizičkom upotrebom abakusa, te ga deca vizuelizuju, a same kuglice i računske operacije zamišljaju. Pri ovakvom računanju, deca i dalje pomeraju prste kao da su im i dalje u rukama abakusi. U ovoj fazi savladjuju se posebne “ kompjuterske veštine ” (multi-tasking), odnosno upošljava desna hemisfera mozga, odgovorna za maštu, fotografsko pamćenje i kreativnost. Ove komplikovane moždane radnje deca izvode kroz igru, zabavne zadatke i obaveznu relaksaciju. Razvojem kognitivnih sposobnosti u ranom najoptimalnijem periodu života, dete za sebe obezbedjuje kvalitetniji pristup životu i efikasno se priprema za kasnije najzahtevnije poslovne i emotivne izazove.