SOROBAN

Soroban je računaljka nastala modifikacijom drevnog kineskog abakusa. Poznat kao peti pronalazak drevne Kine, abakus predstavlja spravu na kojoj je moguće sabirati, oduzimati, deliti, množiti i korenovati. Kineski abakus je bio toliko popularan da je njegova upotreba prihvaćena u mnogim drugim zemljama. Tokom prošlog veka u Japanu, došlo je do njegove modifikacije. Tako je nastao Soroban, verzija abakusa na kojem se pored pomenutih matematičkih operacija, može izvoditi i decimalno računanje. Zahvaljujući svojoj savršenosti Soroban je postao široko rasprostranjen.

Međutim soroban, zapravo, i nije računaljka, kakva je kalkulator ili računar ! Prilikom rada na sorobanu, nema automatizacije i direktnog rezultata, već nam on samo pomaže da sami izračunamo, putem sopstvene svesti! Zato se sa pravom može reći da Soroban predstavlja mentalnu spravu, pomoću koje čovek može računati brže od računara!

Za više poseta: pronalazak Abakusa ili Sorobana

Mentalna aritmetika (暗算, jap. Anzan) predstavlja tradicionalnu japansku disciplinu brzog računanja koje se postiže vizuelizacijom sorobana.