Jedan od preduslova za uspeh u školi jeste i pravilno učenje i pamćenje naučenog gradiva. U literaturi, a i na internetu, mogu se naći brojni saveti koji mogu pomoći oko načina učenja, postoje razne tehnike koje treba savladati, metode koje se koriste za brže i lakše pamćenje. Međutim, u svakoj od tih teorija se preporučujuje trening mozga, ondosno učenje učenja. Da bi učenje bilo efikasnije, samim tim i pamćenje, potrebno je podstaknuti rad mozga, razviti sposobnosti i centre koji su odgovorni za pamćenje, učenje, zaključivanje, razmišljanje.

Najefikasniji način da se podstakne razvoj onih delova mozga koji su odgovorni za učenje jeste upotreba abakusa. Kako praktično, tako i vizuelno. Radom na abakusu i njegovim zamišljanjem aktiviraju se mozdane stanice koje su odgvorne za analitičko i logičko mišljenje, pamćenje i memoriju, vizualizaciju, fokus, pažnju, koncentraciju, pa i samopouzdanje i inteligenciju. Sve ove pobrojane stvari su osnov za lako i brzo učenje.

Postoji niz mozgalica i igrica za decu gde se deca podstiču na razmišljanje,gde je potrebno da ulože određeni mentalni napor da bi savladali određeni zadatak. Abakus se ovde pokazao kao odličan instrument jer deca u jednom zadatku koji se sastoji od niza nekoliko brojeva koje treba sabrati i oduzeti, dok mentalno računaju, moraju da prevedu broj u abakus broj, da upotrebe određenu formulu kako bi dodali ili oduzeli na već postojeći rezultat, zatim da memorišu dobijeno rešenje, pa na njega ponovo da dodaju sledeći broj. Zvuči bezazleno i lako, ali zapravo je odličan trening za mozak koji podstiče mentalnu aktivnsot i razvija kognitivne sposobnosti dece.

Pored ovih, nazovimo fiziolioških i neuroloških promena kje dobijamo radom na abakusu, mi kod dece na ovaj način razvijamo i ostale sposobnosti koje su preduslov za uspešno i brzo učenje i pamćenje. Jedna od njih je svakako samopouzdanje, vera u to da ćemo uspeti u svojoj zamisli i pozitivno mišljenje o sebi i svojim aktivnostima. Zatim, na ovaj način se gradi i pozitivan stav prema učenju, oslobađamo se straha od neuspeha i uspevamo da eliminišemo, ili bar umanjimo, otpor prema novim izazovima i preprekama.

Kada deca imaju pozitivan stav o sebi, kada nemaju strah i otpor prema učenju, onda im se automatski i podiže motivacija i želja za daljim razvojem, a kasnije i usavršavanjem. Bude im se glad za novim znanjima, a da pritom nemaju negativan stav prema naporu koji je potrebno uložiti u ostvarivanje svog cilja.

Zaključujemo da kada počnemo od onih osnovnih stvari, kada podstaknemo razvoj dečijih mentalnih sposobnosti, pokrenemo jednu lavinu pozitivnih napredaka i u mentalnom i u personalnom razvoju deteta.

Škola Malac genijalac, koristeći abakus, je jedinstvena po tome što kroz jedan naizgled arhaičan način uspeva da podstakne čitav sistem pozitivnih promena kod deteta. Deca u Malcu postaju zadovoljna, nauče da uče i pamte, zabavljaju se radeći na abakusu, i kao krajnji rezultat dobijamo uspešnog đaka koji ume da uči i kasnije zadovoljnog i uspešnog odraslog.

Za više informacija o samom programu Mentalne aritmetike, posetite našu stranicu: „Hikari program mentalne aritmetike“.

Ukoliko želite da se prijavite, možete i online putem.

UPIS JE U TOKU