Kako brzo učiti i pamtiti?

Jedan od preduslova za uspeh u školi jeste i pravilno učenje i pamćenje naučenog gradiva. U literaturi, a i na internetu, mogu se naći brojni saveti koji mogu pomoći oko načina učenja, postoje razne tehnike koje treba savladati, metode koje se koriste za brže i lakše pamćenje. Međutim, u svakoj od tih teorija se preporučujuje trening mozga, ondosno učenje učenja. Da bi učenje bilo efikasnije, samim tim i pamćenje, potrebno je podstaknuti rad mozga, razviti sposobnosti i centre koji su odgovorni za pamćenje, učenje, zaključivanje, razmišljanje.


Upotreba abakusa i učenje

Najefikasniji način da se podstakne razvoj onih delova mozga koji su odgovorni za učenje jeste upotreba abakusa. Kako praktično, tako i vizuelno. Radom na abakusu i njegovim zamišljanjem aktiviraju se mozdane stanice koje su odgvorne za:

  • analitičko i logičko mišljenje,
  • pamćenje i memoriju,
  • vizualizaciju,
  • fokus,
  • pažnju,
  • koncentraciju,
  • pa i samopouzdanje i inteligenciju.

Sve ove pobrojane stvari su osnov za lako i brzo učenje.

Mozgalice za decu

Postoji niz mozgalica i igrica za decu gde se deca podstiču na razmišljanje, gde je potrebno da ulože određeni mentalni napor da bi savladali određeni zadatak. Abakus se ovde pokazao kao odličan instrument jer deca u jednom zadatku koji se sastoji od niza nekoliko brojeva koje treba sabrati i oduzeti, dok mentalno računaju, moraju da prevedu broj u abakus broj, da upotrebe određenu formulu kako bi dodali ili oduzeli na već postojeći rezultat, zatim da memorišu dobijeno rešenje, pa na njega ponovo da dodaju sledeći broj. Zvuči bezazleno i lako, ali zapravo je odličan trening za mozak koji podstiče mentalnu aktivnsot i razvija kognitivne sposobnosti dece.

Koji su dodatni benefiti za decu prilikom korišćenja abakusa?

Pored ovih, nazovimo fiziolioških i neuroloških promena koje dobijamo radom na abakusu, mi kod dece na ovaj način razvijamo i ostale sposobnosti koje su preduslov za uspešno i brzo učenje i pamćenje. Jedna od njih je svakako samopouzdanje, vera u to da ćemo uspeti u svojoj zamisli i pozitivno mišljenje o sebi i svojim aktivnostima. Zatim, na ovaj način se gradi i pozitivan stav prema učenju, oslobađamo se straha od neuspeha i uspevamo da eliminišemo, ili bar umanjimo, otpor prema novim izazovima i preprekama.
Kada deca imaju pozitivan stav o sebi, kada nemaju strah i otpor prema učenju, onda im se automatski i podiže motivacija i želja za daljim razvojem, a kasnije i usavršavanjem. Bude im se glad za novim znanjima, a da pritom nemaju negativan stav prema naporu koji je potrebno uložiti u ostvarivanje svog cilja.
Zaključujemo da kada počnemo od onih osnovnih stvari, kada podstaknemo razvoj dečijih mentalnih sposobnosti, pokrenemo jednu lavinu pozitivnih napredaka i u mentalnom i u personalnom razvoju deteta.
Škola Malac genijalac, koristeći abakus, je jedinstvena po tome što kroz jedan naizgled arhaičan način uspeva da podstakne čitav sistem pozitivnih promena kod deteta. Deca u Malcu postaju zadovoljna, nauče da uče i pamte, zabavljaju se radeći na abakusu, i kao krajnji rezultat dobijamo uspešnog đaka koji ume da uči i kasnije zadovoljnog i uspešnog odraslog.
Za više informacija o samom programu Mentalne aritmetike, posetite našu stranicu: „Hikari program mentalne aritmetike“.
Ukoliko želite da se prijavite, možete i online putem.

Za više informacija o samom programu Mentalne aritmetike, posetite našu stranicu: „Hikari program mentalne aritmetike“.

Ukoliko želite da se prijavite, možete i online putem.

UPIS JE U TOKU