Uticaj mentalne aritmetike na moždane hemisfere

Šta su to moždane hemisfere i čemu su namenjene? Da li je za razvoj mozga bitno da se stvore uslovi [...]